Gair amdanom ni

Cynllun y Goriad Gwyrdd

Goriad Gwyrdd yw'r eco-label byd-eang mwyaf a ddyfarnwyd i dros 2,900 o ddarparwyr twristiaeth mewn 57 o wledydd ledled y byd. O westai crand gyda bwydydd godidog, i westai gwely a brecwast, safleoedd gwersylla ac atyniadau, mae Goriad Gwyrdd yn cynnig dewis amgylcheddol-gynaliadwy pan fyddwch yn trefnu eich gwyliau, eich teithiau neu'ch tripiau busnes. Lansiwyd Goriad Gwyrdd Cymru yn Ebrill 2015 ac mae'n cynnig casgliad cynyddol o gyrchfannau mwyaf amgylcheddol gynaliadwy'r wlad, gan sicrhau lle bynnag ydych chi yng Nghymru, y gallwch wneud y dewis gorau er mwyn yr amgylchedd, yn ogystal â chanfod rhai o'r darparwyr lletygarwch gorau yn y wlad.

Caiff cynllun y Goriad Gwyrdd ei redeg gan y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) ac fe'i rheolir yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus, sydd hefyd yn rheoli rhaglenni'r Faner Las, Eco-sgolion, a Gohebwyr Ifanc.